Voorwaarden van de Dienst

Laatst bijgewerkt: 26 maart 2024

Welkom bij Agenda.com! Deze Servicevoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van Atgenda.com (‘Platform’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u ons Platform gebruikt.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze Voorwaarden, mag u het Platform niet bezoeken of gebruiken.

1. Definities

een. “Platform” verwijst naar het online multi-vendor platform dat door ons wordt aangeboden, waar leveranciers hun winkels kunnen creëren en beheren om producten of diensten te verkopen.

b. “Verkoper” verwijst naar een persoon of entiteit die een winkel op het Platform creëert om producten of diensten te verkopen.

2. Gebruik van het Platform

a. Geschiktheid: U moet ten minste 18 jaar oud zijn en wettelijk in staat zijn om contracten aan te gaan om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan.

b. Licentie: Met inachtneming van deze Voorwaarden verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform met het oog op het kopen of verkopen van producten of diensten.

c. Naleving: U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van het Platform, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, belastingen en consumentenbescherming.

3. Leveranciersrekeningen

a. Winkelcreatie: Leveranciers kunnen worden verplicht om een account aan te maken en een winkel op het Platform op te zetten om producten of diensten te verkopen. Leveranciers stemmen ermee in om tijdens het registratieproces nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken en dergelijke informatie bij te werken om deze nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

b. Winkelbeheer: Leveranciers zijn verantwoordelijk voor het beheer van hun winkels, inclusief maar niet beperkt tot het aanbieden van (digitale) producten of diensten, het vaststellen van prijzen, het verwerken van bestellingen en het verlenen van klantenservice.

4. Transacties

a. Betalingsverwerking: We kunnen betalingsverwerkingsdiensten leveren via externe betalingsverwerkers. Door betalingen te doen of te ontvangen via het Platform, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van de toepasselijke betalingsverwerker.

b. Kosten: We kunnen kosten in rekening brengen voor bepaalde diensten die via het Platform worden geleverd, zoals transactiekosten of abonnementskosten voor leveranciersaccounts. Eventuele toepasselijke kosten worden aan u bekendgemaakt voordat u gebruik maakt van de relevante diensten.

5. Inhoud

a. Eigendom: Alle inhoud op het Platform, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, video’s en software, is eigendom van of in licentie gegeven aan ons of onze leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten.

b. Gebruikersinhoud: Leveranciers kunnen inhoud, zoals productvermeldingen of winkelbeschrijvingen, op het Platform plaatsen of plaatsen (“Gebruikersinhoud”). Door Gebruikersinhoud in te dienen of te plaatsen, verlenen leveranciers ons een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven in welke vorm, media of technologie dan ook.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

7. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot en gebruik van het Platform op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door de herziene Voorwaarden op het Platform te plaatsen. Als u het Platform na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Voorwaarden.

9. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Europa, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

10. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@atgenda.com.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Platform, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.